Głos

15 tekstów – auto­rem jest Głos.

Jeszcze do mnie idziesz szep­tem, a już słyszę two­je kro­ki za drzwiami. Wym­knęła się mo­ja łza spod stęsknionych rzęs na myśl, że niesiesz mnie w sercu. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 7 kwietnia 2014, 20:02

Naj­bo­gat­szym jest ten, kto ma wiel­kie ser­ce. Dziel się nim do os­tatniego ok­ruszka, bo­wiem wróci do ciebie chle­bem miłości. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 1 kwietnia 2014, 12:51

Róża

W pieleszach mo­jego ser­ca
jes­teś drżącym oddechem.
Kiedy kar­misz sobą mo­je
wygłod­niałe us­ta,
roz­kwi­tam najpiękniej.
Bądź mi końcem
i początkiem dro­gi do ra­ju miłości. 

erotyk
zebrał 126 fiszek • 20 marca 2014, 12:56

Nie pot­ra­fię obejść się bez twoich słów, do­tykaj mnie ich blis­kością. Ser­cem mów, tyl­ko przy nim znaj­duję ukojenie. 

myśl
zebrała 125 fiszek • 17 marca 2014, 21:59

Pod szczęśliwą gwiazdą

Wzrusze­ni świet­listą chwilą,
roz­grzesza­my się w so­bie,
czy­tamy pal­ca­mi nasze ciała,
nieokiełzna­nym gorącem
od­dechu wy­pełniamy noc,
jak­by kończył się świat.
Na­wet sen­ny Księżyc,
niemy świadek naszych westchnień,
słucha nasze­go szczęścia,
brze­mien­ne­go w miłość.

A ty, o całe jut­ro, prag­nij mnie więcej i os­wa­jaj sobą. 

erotyk
zebrał 121 fiszek • 16 marca 2014, 22:55

Tak cu­dow­nie two­je oczy wędrują po mnie, język gra­weru­je w ser­cu naj­czul­sze słowa, zas­ty­gam w ocze­kiwa­niu aż ujarzmisz mo­je biod­ra dziką fu­rią pod­niece­nia. Każdym drżeniem skóry zdej­mu­jesz ze mnie tożsa­mość, a gdy przychodzę po blis­kość twoich ust, przywłaszczasz mnie na wieczność. 

myśl
zebrała 106 fiszek • 15 marca 2014, 13:52

Tak roz­kosznie mi z tobą, gdy na spa­cerze zmysłów pul­su­jesz w mo­jej ko­biecości,wni­kasz w mój ko­lor oczu, wzruszo­nym języ­kiem sma­kujesz mnie całą, zdej­mując wstyd nieśmiałości. W oceanie gwiazd poimy swo­je dusze na­syce­niem z da­la od chmur codzien­ności. Nie wiem już, czy bieg­niemy księżycem, czy umy­kamy słońcu, pochłonięci miłos­ny­mi zaklęciami grzechu. 

myśl
zebrała 122 fiszki • 1 marca 2014, 22:13

Płyniesz w mo­jej krwi krop­la­mi tęskno­ty, jes­teś jak słowo jeszcze niewyszep­ta­ne. Tak mi ciepło, przy­jem­nie, kiedy wspo­minam two­je oczy płonące z pożąda­nia, czas się gu­bi, nie is­tnieje. Szu­misz we mnie jak morze, uderzasz o brzeg prag­nień, na skra­ju twoich ust chcę być, na zaw­sze. Wpisz mnie at­ra­men­tem miłości do swej pamięci. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 27 lutego 2014, 20:58

W ko­lorze nieba uto­niemy, poszy­buje­my wol­ni jak pta­ki, za­wołamy miłość skrytą w obłokach, niech będzie dla nas błogosławieństwem. 

myśl
zebrała 149 fiszek • 21 maja 2013, 11:34

Gdzieś za ho­ryzon­tem po­wiek, tam gdzie do­tyk pieści duszę, są nasze marze­nia. Wyj­muję wspom­nia, żeby og­rzać zmarznięte ser­ce. Znajdź dla nas miej­sce wśród szep­tu niedom­kniętych ust. 

myśl
zebrała 145 fiszek • 9 maja 2013, 18:33
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Głos

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność